יום שלישי, 9 בנובמבר 2010

בשאלה/בתשובה

אבל אני מגמגם גם גם אני לוגם גם גם מן המציאות לגימה של
שוט של וודקה זולה גם
מגמגם גם גם וזה נהיה תפל,
נופל, תפל, מתפלל לל לל לילות מתפתל תל תל תל אביב שוקעת בגמגומים, בוקעת מן המילים
אם אם אם רק הייתי יכול
לשתוק
לרגע, לאור העיר לאור הרקע אם רק הייתי מסוגל גל גל לשמוע את הגל גל גלים של הים
הגל גלגלים של הרכבים העייפים על האספלט לשמוע את הרוגע את הרגע את המציאות
מדמיין את הדימום המום אני מפשל מפצל מפדל בעיר והעיר
ההיא, היא שלי, היא העיר היא מציל מצילה אותי העיר היא מצלצלת וההד
והקול והכול הקולות שלה מהדהדים מהדהדים אצלי בראש אני עץ אני ברוש אני
מגיע לשמיים וטועם מן העננים העניים העיניים של
אלוהים, אני
חוזר בתשובה לפעמים אני שואל והתשובה היא ה נ ש ק ש ל ה ע ם אז אני נהיה
פציפיסט כזה נהיה שמאלני כזה ואז אין על מי להוציא כ ע ס י ם אבל אני שלו!
שלו קורא ספר של שלו ואני רגוע שקוע עמוק בשורשים של העץ שאני (הברוש העני)
י'עני אני אורגני אני אורגני ללא ריסוס אני אומר בהיסוס קל קל מתקלקל
האוויר מתפתל מטלטל טל
טל על הדשא בשש בבוקר כמו שאז היינו ואני מתגלגל והטל הזה מרגיש לי כמו
י ו נ ה   ש ל ו ו ה   כ מ ו   ז ו נ ה   ט ר י י ה   אני
גס גס מגמגם ונוגס במילים גסות בוטות בועטות בוטחות בעצמן כאילו אני הוא
התשובה התשוקה המאמץ הבלתי נמרץ הצץ מעל האופק
האופק הבהיר המהיר צף עף מעל השמש ברוך השמ-ש ברוכה הבאה ברוכה השבה
ברוכה השמש ברוכות האלות האיילות האלים האלה לא רציניים! אני
מחפש מהסס שוב מחפש דרך להירדם לנמנם להגיע לעולם לעולם לעולם לא אגיע מחפש
את העייפות את העייפות ה-"את יפות" שבא לי לומר מר מר לי בפה כשאני חושב את זה
מר כמו דשא כמו מחר מחר מחר מרור הגיע פסח הגיע חג הגמגום הגיע
הגיע אליה הגיע משה ואליהו אני אני אני מחכה לך אליהו!, אלי-הוא,
הוא לא אלי אני לא חוזר אני לא שואל לא שואף לענות לא עונד שאלות על צווארי על
שרשרת שר שר רק שר שר את השיר שלי שר אותו איטי הוא רוקד איתי עצמי
רוקד סלואו לשיר הזה שלי לגמ-גמ-גמגום הזה גם רוקד לקצב הגמגום הזה שלי
אני נהיה נהיה סנילי נילי תני לי להיות באמצע השדרה שלך הסערה שלך השדרה שלך
תני לי אותה את
רוטשילד את בן ציון את ח"ן את רחוב בן יהודה בין אם הוא המדרחוב או לא תני לי אותו את
בן יהודה אני יהודי אני יהודי אני חוזר ואומר לך אני חוזר יש לי שאלה!, המורה,
אני מצביע יש לי תשובה! אני חוזר אני מבטיח אני מבטיח אני מביט בך אני מכתיב לך
ומרתיח את גמגומיי מיי מיי איך ימיי הם ריקים! הם פשוטים ההיפך ממשמעותיים
משעממים רוקדים עם עצמם אנחנו, אני והמילים אנחנו אחרי לילה לבן של שיר שיר שירה רעל רעל שירה
עם כוכבים נוצצים נודדים קבועים עוצמים עצמנו אוטמים עינינו עננים חולפים
מחליפים, המילים! יש במילים סדקים! והפרעות! ורגש שעומד ל ה ת פ ו צ ץ
(מאושר מהבנה משקט משלווה מסופה פרועה) אינטימית בראש בגמגום
בגמגום בלגימה של האוויר של המילה של העוצמה אני
מצביע יש לי תשובה אני לוקח לגימה מן התשובה אני חוזר
בשאלה, לה לה לה לשדרה