יום שבת, 21 באפריל 2012

word-roses

i wait for you to appear anywhere that is not under my skin,
or under my eyelids,
in the space between my thighs when i lie on my side and rock myself to sleep.

i do that,
you should know.
i rock myself to sleep like a baby does on his mother's shoulder.

for you i wait under a starry sky,
for someone who gets the way that i birthed you,
for your maturity and my forfeited release of you,
my heartbroken relapse of painted-over, washed-out days.
starry skies add reminiscing to their picture
and i, with you, am forced to collide
crash and burn our mended memoirs, hope for a replacement

for you I wait,
my dear replacement.
I close my eyes and type you out and maybe something good will arise from my madness.
I do, I wait for you, I do so sometimes and you do not arrive and I am blinded that you are busy and I am less important so you will visit and I will wait,
wait,
wait longer and longer and then I will have missed
all the other words that could have come my way
which I deflected in the hope of the bone you may have thrown me

you teach me wiser things than you think you know, you know?
I gather wisdom from your child-like behavior,
sift it like sand in between my own two hands,
clasped fingers,
cup your wisdom as my eyes are shut and you come to me,
and I write you out,
and no one else will understand, I suppose,
but the one that will:
if it is you, now,
buy me a rose and that will be our sign.

יום שבת, 7 באפריל 2012

עדים - ערבית ועברית


אנא קונתו הונאק
ולן אנסא
אבי, ג'די, ג'דתי וכל עאאלתי קאנת הונאק
לן אנסא

בקירות האלו יש כתמים של הדים של עדים של העבר המוסתר
יש פחדים שלא נותנים לנו לישון, לא נותנים לנו לחלום, לא נותנים לנו לנשום
מתוך סדקי האדמה בוערת אש
פורחים פרחים שמוצצים דם ועור שנשרף,
אור שנשכח, שדהה, שמסייע להדחקה הפנימית

אללאה סובחאנהו ותעאלא בין אנדרטאות
הקדוש ברוך הוא-ביין אלאחג'אר אלמוקסרה
הקדוש ברוך הוא
אללאה סובחאנהו ותעאלא ביין אלחראם ואלחלאל ובין אלדאוו ואלד'לאם
"בין קודש לחול ובין אור לחושך":
לן יחדוס ד'אלק מרה אוח'רה
עוד פעם, זה לא יקרה.
עוד פעם, זה לא יקרה?
לן יחדוס ד'אלק מרה אוח'רה?

סערה, סופה של רגשות מתפרצת, מתעקשת
ריאחון וע'דבון יסתלון אלטריק אלא אלעבת'
נושמת  את דודנו וסבנו שקדמו לנו, נושמת
את רוואנדה, דרום אפריקה, יוגוסלביה, קונגו, סין, אירלנד, אפגניסטן, נושמת
את עברנו המשותף

לא, לן אנסא ולן אסמח באן אוננסא
קסתי אלמוג'עה וקסת אחבאבי
טאלת אלטריק וזאדת אלאאלאם
חתא וסלנא אלא אללא מקאן
אלא מא לם נופקר אנהו ואקעיון
ואן קאן פאינהו מואקתון
ולאקנהו אסבח אללאה עוודה 

מתוך קבורתנו באפר במקום שבין העפר לאדמה
במקום שחי מתוך הדממה, הדם של אמהותינו, הדם
של ילדינו, הדם של עצמנו דועך.
"ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"
הל אחמדוק עלא מא סנעתהו בי, יא רב אלעאלמין

שפתינו לוחשות, ממלמלות, רועדות
עינינו נעצמות
לשונות מגלגלות, שיניים לועסות תפילות ששכנו מילדותינו
יש עוצמה במילותינו
חוזקה באדמתנו
אמונה במדינתנו, דתנו, עמנו.

קלאמונא לא ינתהי
נואמינו בשעבנא בהווייתנא בווטננא ודיננא
חוב אלארדי עשקונא
ועישקו אלווטני חובנא

ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם
אין ללאהי ואין אליהי ראג'עון

אמן