יום שישי, 28 בדצמבר 2012

חרדה

 

דברים שלא תדע עד רגע זה,
כי כעת אתה קורא את הדברים שלא ידעת:

אם היית מתלבש בצורה טיפה שונה,
הייתי בעצמי כורעת ברך בלי לגעת

ככה סתם, מתחת לשמיים
באמצע השבוע, בקור ירושלים.

עכשיו תורי לחזור בי
לפני שאלוהים יכתים אותי טמאה

((לפני שניפרד בסוף, הזכר לי להתפלל
שתבוא מאמינה ותזכה לאהבתך
ולא תזכור אותי בכלל לנצח))