יום שבת, 9 באוגוסט 2014

people stare

as I people-
stare and listen
to three, for-
ever-
y-one, two, three, for
instance I see in them what they see I count
one, to
see the sounds of the city that is my
rhythm, my
rhythm, my
rhymes, running in my backyard in this city I see
visions and people who stare and listen and count
two, three, for-ever,
they count for the love, for the hope, for the rituals
of their daily lives and I see in them
dancers and singers and life and they sigh,
they exhale out their troubles and times and they count,

I
people-watch they listen they watch back they
watch their backs they stay they
say they tell the world of their daily tasks they sigh themselves out of themselves and I
listen to them, listen one, to
their steps on the ground that soaks them up inside without them realizing
or being grateful
for something steady underneath their feet,
I listen to their steps and their sighs of relief and their eyes,
their eyes speak in their absence of tears,
I people
watch
the streets, people watch their streets,
people watch their steps and count their troubles but not their
bridges, not their blessings, not the blood that streams inside,
I watch them people-watch themselves,
I listen,
I let them step on the cracks and they watch themselves stay steady,
I
let them fall. I,

people watch the streets of this place that is my home,
they watch me run and watch themselves in their daily lives
and I see in them
creativity and imagination and hope but they
sigh themselves out of themselves and they count
one, two, three, forever they count
and it never ends and i
see them,
and I run,
and perhaps they listen
or perhaps they feel
that I watch people
and do my best to hear them in between their silences,
in between their steps,
in between their
thoughts that they think they think in their minds but if you listen,
if you count with the path,
if you know how to ask you will hear
one, two, three, four-ever,
you will hear and you will listen that with my steps,
I thank the ground,

and perhaps my message will trickle like water through the earth underneath,
it will slowly reach their feet,
the feet of those people whom I people watch the ground that they step on,
and perhaps the next time they step and they count,
they will do so for their blessings,
and they will thank the ground for staying steady,
for letting them fall softly,
and perhaps the time after that the message that trickles through the earth underneath will be stronger
and clearer
and they will listen to themselves counting twos and threes and forevers of gratitude
of the ground that can hold all of our weight together,
and the added tension of our exhaled sighs of troubles.

so to make things lighter,
the water will trickle through the earth,
I will people watch people watch people watch the earth
and thank it,
and thank the dancers that step upon it,
and thank the listeners who spread the word.

יום חמישי, 7 באוגוסט 2014

קונטקט

מגע ידך איננו-
ידך היא איננה
עמי כאשר היא
נרגעת,
היא עם המגע שלה
עצמה
את עצמה.
מגע ידך הוא
איננו מגע של איחוד או ייחוד ובייחוד
איננו מגע עבורי.
אתה מכיר מגע, אינך מכיר אותי,
אתה מכיר אותו במיטבך
וללא השקעה שנדרשת להעמקה.
אתה מכיר אותו,
את המגע,
גם אם הוא אינו שלך,
אתה יודע אותו ואתה איתך כשהוא בא.
אפילו יודע לזמנו, אתה,
יודע לשלוט בו,
לשחק עם החוטים של הזמן ונוכחותך
נדמית אמיתית וכנה,
אך נמצאת בשכבות תחת אשליית המגע.


יום שלישי, 5 באוגוסט 2014

d

i dreamed about death.
i dreamed about dying, and destiny,
disasters and dangers in darkness.
i dreamed i was holding you and you met drastic measures,
you were in my arms and i delicately drowned your dark cries in my presence.

I dreamed about death!,
and dragons and mares of the night,

i dreamed about dying,
and destinies aligned in the stars.
i dreamed about tunnels and monsters and dreams of the dark, i

dreamed about dying –

you, and i, and all that is dear, i
dreamed in the darkness about

mares in the night, i

dreamed of the dark


עוד

יש לי עוד ועוד
קווים וסרטוטים,
צבעים ודפים ועטים,
עוד ועוד ועוד ועוד
מילים.

יש לי עוד ועוד
צורות וצרורות ודימויים,
דימיונות וחרוזים.
עוד ועוד ועוד ועוד
סיוטים.


יום שני, 4 באוגוסט 2014

27 (outside your door, dear)

the twenty seven of your
house number is
painted in black on the stones
outside your door, dear,
and i sit above the stairs
across the street
and watch it.
this is the first time
i've noticed
your house number
or twenty seven
or black paint on the stones outside your door, dear.

these are the moments that mark memories,
these are the moments in which these stairs
become permanent.*****
outside your door, dear,
i leave memories aside,
and nights previous.
and mares arrive at night.

outside your door, dear,
there is magic and presence and in the present
tense i write you,
in the moments in the dark when your walls collide,

that is where i reside.
outside your door, dear,

i Pause to breathe you in,
i Pause to speak out loud,
i Pause to sing in the dark.

eyes closed.
stars move in.

outside your door, dear,

that is where life begins.